Termes i condicions

Aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l'eficàcia opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància de el client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s'especificaran, tot això de conformitat amb que preveu l'art.1.255 de el Codi Civil que recull el principi de l'autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractuals.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de el servei de compres de Maria Fort Garcia,, les presents Condicions Generals s'estableixen de conformitat amb el que preveu la Llei 26/84 de 19 de Juny General per a la Defensa de Consumidors i usuaris, Llei 7/98 de 13 d'Abril de condicions generals de la contractació, Llei 7/96 de 15 de Gener d'Ordenació del Mercat Minorista, Codi Civil, Directiva 2000/31 CE de Parlament Europeu i de Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 de 11 de Juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i normativa que les desenvolupen.

Maria Fort Garcia es compromet a no utilitzar les dades personals dels seus clients per a fins diferents aliens a l'objecte de la contractació dels serveis que presta, assegurant mitjançant mesures apropiades la confidencialitat dels mateixos. Així mateix declara i garanteix el compliment efectiu dels processos de garantia i seguretat continguts en la Llei de Protecció de Dades LO 5/93 de 29 d'Octubre de Regularització del Tractament automatitzat de dades de caràcter personal.

 COMANDES

 El fet d'efectuar una comanda, representa l'acceptació sense reserves de les presents condicions de venda (preus, enviaments i condicions de pagament). Abans de confirmar la seva comanda, li recomanem consultar i repassar la cistella de compra. Per la seva banda, Maria Fort Garcia, emetrà un e-mail confirmant la recepció de la comanda, disponibilitat i termini de lliurament.

 POLÍTICA DE PREUS

 Els preus indicats en les llistes de productes porten l'IVA, però no inclouen les despeses d'enviament. En el resum de la compra apareixerà el preu total amb els impostos i les despeses d'enviament detallats. Les vendes realitzades a Illes Canàries,  Ceuta, Melilla, i qualsevol altre país, no repercutiran IVA. Així mateix els enviaments per a Ceuta, Melilla, Illes Canàries i  països no pertanyents a la Unió Europea estan subjectes a despeses duaneres, dels quals Maria Fort Garcia no es fa responsable en cap cas i el pagament sempre correspondrà al destinatari / receptor de la mercaderia.

Maria Fort Garcia es reserva el dret de modificar, canviar o cancel·lar alguns productes i preus en funció de la disponibilitat de proveïdor o fabricant, en aquest cas es notificarà el client per escrit, abans de procedir a l'enviament, per obtenir la seva confirmació.

 FORMA DE PAGAMENT

 Per garantir amb completa seguretat per al comprador / client el pagament de la mercaderia adquirida s'efectuarà mitjançant Targeta de Crèdit o Paypal i sense tenir accés a les dades bancàries dels clients

DEVOLUCIONS I CANVIS

 El termini màxim per sol·licitar la devolució és de 7 dies naturals a partir de la recepció de la comanda per part de client. Qualsevol producte que es vulgui canviar o retornar s'ha de sempre fer-se amb l'embalatge i etiquetatge originals i intactes, empaquetada en la seva caixa original i protegida correctament. L'article a retornar s'ha de trobar en el mateix estat en què fou rebut, en perfectes condicions, sense precintar ni utilitzar.

L'article retornat ha d'anar acompanyat de la factura de compra, especificant les raons de la devolució o canvi.

No obstant això, per començar el procés de canvi o devolució, el client prèviament haurà d'enviar un correu electrònic a maria@mariafort.com, indicant-nos el motiu de la devolució o canvi, i detallant l'article que desitja rebre a canvi o bé si prefereix que li tornem l'import de l'article retornat. En aquest cas es retornarà l'import de l'article més l'IVA. Les despeses d'enviament i devolució no es dedueixen en cap cas.

Si el canvi o devolució es deu a un error per part de client (equivocació al realitzat la comanda), aquest correrà amb les despeses d'enviament
 més 5,00 (Euros) en concepte de despeses administratives.

Producte afegit per comparar.